Luxemburg verbiedt als eerste EU-land glyfosaat

Klein land, grootse plannen

De plannen om glyfosaat te verbieden lagen al sinds 2018 op de plank van de Luxemburgse regering.

Luxemburg kiest nu voor de vlucht vooruit en stelt vanaf 1 januari 2021 een totaalverbod in. Tot dan gelden al een aantal overgangsmaatregelen. Vanaf 1 februari 2020 moet glyfosaat bijvoorbeeld al uit de winkelrekken gehaald worden. Stockproducten mogen nog tot 30 juni van dit jaar verkocht worden en die mogen op hun beurt tot het einde van dit jaar gebruikt worden.De Luxemburgse landbouw is jaarlijks goed voor ongeveer 13,6 ton glyfosaat. Om de transitie zachter te maken, heeft de regering in Luxemburg een subsidieregeling uitgewerkt. Ondertussen tekende een 500-tal landbouwers, de helft van het aantal boeren dat glyfosaat gebruikt, erop in. De regeling voorziet een vergoeding van 30 euro per hectare.

Met dit verbod wil Luxemburg een boost geven aan de biologische landbouw, het streefcijfer ligt op 20 procent tegen 2025, en tegemoet komen aan de plannen van de EU om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in te perken, namelijk de helft minder tegen 2030.

Hoe zit het in de rest van Europa?

In afwachting van nieuwe onderzoeksresultaten wordt glyfosaat als onkruidverdelger in de Europese Unie toegelaten tot 1 januari 2023. Desalniettemin gaan individuele lidstaten soms een stap verder, alhoewel geen ene lidstaat zover gaat als Luxemburg. Oostenrijk wilde een totaalverbod voor het product instellen, maar heeft dat initiatief moeten intrekken. Duitsland werkt naar een verbod toe voor eind 2023. In Nederland geldt inmiddels een gedeeltelijke beperking op het gebruik van het product en België heeft sinds oktober 2018 het product verboden voor particulieren .

 

Bron: ( Belga, Vilt,  agroberichten, ea)

2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden